แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านขายของพวกเราชนะ ที่ลงทะเบียนร่วมโครงงานพวกเราชนะ ที่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com รวมทั้งมีการเปิดใช้งานแอปฯถุงเงิน ส่วนร้านธงฟ้าฯ รวมทั้งร้านขายของในโครงงานคนละครึ่ง ที่แก้ไข(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด สามารถรองรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานพวกเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 ก.พ.64) หลังโครงงานพวกเราชนะ เริ่มโอนวงเงินส่งเสริมช่วยเหลือค่ายังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสวัววิด-19 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เมือง งวดแรกปริมาณ ปริมาณ 675 หรือ 700 บาท สุดแท้แต่กรณีแล้ววันนี้(5 ก.พ.64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 อาทิตย์ต่อเนื่องกัน

วิธีใช้แอปฯถุงเงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงงานพวกเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังต่อไปนี้
กรรมวิธีรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย บัตรสวัสดิการที่เมือง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือกบัตรสวัสดิการฯ
-สแกนบัตร
-เจาะจงจำนวนเงิน
-ยืนยันการจ่ายเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนบริเวณใบหน้า

-ทำรายการเสร็จ
กรรมวิธีรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-เจาะจงจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน