หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด วันนี้ (5 เดือนกุมภาพันธ์) ที่ทำการบริหารหนี้สินฯ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายผ่าน 4 แบงค์ตัวแทนขาย ยกตัวอย่างเช่น – บมจ.กรุงเทพ บมจ.กรุงไทย บมจ.เกษตรกรไทย รวมทั้ง บมจ.ไทยการค้าขาย
“ประเทศชาติธุรกิจ” เก็บรวบรวมแนวทางการจองพันธบัตร “เราชนะ” ทั้งยัง 2 แนวทาง ดังนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : คนซื้อที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน ต้องติดต่อสาขาแบงค์ตัวแทนขาย เพื่อขอสมัครสมาชิก
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้น สามารถทำรายการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นรวมทั้งเว็บไซต์ Mobile banking ของ 4 แบงค์ ที่เปิดจำหน่าย
จองผ่านสาขาแบงค์
ขั้นตอนที่ 1 : คนซื้อที่ไม่เคยสมัครสมาชิกซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อสมัครสมาชิกถึงที่กะไว้แบงค์ตัวแทนขาย ดังนี้
• แบงค์ไทยการค้าขาย
• แบงค์กรุงไทย
• แบงค์กรุงเทพ
• แบงค์เกษตรกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบกิจการสมัครสมาชิก มีดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก (ควรเป็นชื่อเดียวกับผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์)
ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้นสามารถทำรายการซื้อขายแลกเปลี่ยนถึงที่กะไว้ สาขาแบงค์ตัวแทนขาย