เตรียมตัว “คนละครึ่งเฟส 3” คนเก่า 15 ล้านคนรอใช้เงิน – 16 ล้านคนลงทะเบียนใหม่ แจกเงิน 9 หมื่นล้านบาท

จากที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นด้วยในแนวทางโครงงานคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อแก้ไขให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกสาม เมื่อต้นเดือนพ.ค. 2564
มาตรการคนละครึ่งเฟส 3 มติ ครม. เห็นด้วยในแนวทางแล้ว จะเป็นการชำระเงินแก้ไขทั้งปวง 3,000 บาท แบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ไตรมาส 3 จำนวน 1,500 บาท และไตรมาส 4 จำนวน 1,500 บาท ซึ่งโครงงาน “คนละครึ่งเฟส 3” จะมีการใช้วงเงินทั้งปวงราว 9.3 หมื่นล้านบาท (93,000 ล้านบาท)
ลักษณะมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 จะเหมือนเฟส 1 และ 2 โดยเป็นลักษณะการร่วมจ่าย ผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อคน
กลุ่มเป้าหมายมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 ไว้ทั้งปวง 31 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิในมาตรการคนละครึ่ง เฟส 1 และเฟส 2 รายเดิม ทั้งปวง 15 ล้านคน และจัดแจงเปิดรับลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน
สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ “คนละครึ่ง” เฟส 1 และเฟส 2 ทั้งปวง 15 ล้านคน ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนใหม่ เมืองจะให้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 โดยอัตโนมัติ แม้กระนั้นจะต้องมีการ “กดรับรอง” รับสิทธิ์ ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” กดปุ่มรับรอง ระบบก็จะทำเพิ่มเติมเงินเข้าเป๋าตังให้อย่างเดิม
สำหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน โครงงาน “คนละครึ่งเฟส 3” ควรจะมีคุณสมบัติตามนี้ เป็น
• เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประชาชน
• อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียน
• ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงงานบัตรผลประโยชน์แห่งเมือง (บัตรคนจน)
คาดว่าเปิดรับลงทะเบียนใหม่อีก 16 ล้านคน ด้านในเดือนมิถุนายน 2564 และจะเริ่มใช้จ่ายเงินแก้ไขรอบใหม่ได้ในกรกฎาคม 2564
จับตาวันที่ 1 มิ.ย. 2564 กระทรวงการคลังจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามโครงงานช่วยเหลือพลเมืองกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจเสริมเติม
คนใดยังไม่ได้สิทธิ์ จัดแจงรอคอยเลย 16 ล้านคน จะได้ลงทะเบียนใหม่!!