เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนกรกฎาคม 64 พร้อมโอนเข้าบัญชีวันนี้ ใครมีสิทธิรับบ้าง และ วิธีการตรวจสอบสถานะสิทธิทำอย่างไร หากติดขัดปัญหาแก้ไขต้องติดต่อที่ไหน เช็คข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินสมทบเพื่อการอุปการะทารก กรมธุรกิจการค้าเด็กและเยาวชน แจ้งการชำระเงินอุดหนุนเพื่อการอุปการะทารก รอบเดือนก.ค. 2564 หรือ เงินสมทบลูก หรือ เงินสมทบทารก โดยทางแบงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันที่ 9 ก.ค. 2564

สำหรับเพื่อการโอนเข้าบัญชีจะมีการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังต่อไปนี้
• ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
• ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินสมทบฯ ข้างใน 25 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้จะมีทั้งการจ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน และจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ
ผู้ดูแลสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ถึงที่กะไว้ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินสมทบเพื่อการอุปการะทารก
• โทรศัพท์ลำดับที่ 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
• ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 1 วัน
• เว็บไซต์กรมธุรกิจการค้าเด็กและเยาวชน

สำหรับเพื่อการตรวจตราสถานะการสมัครสมาชิกเงินสมทบลูกผ่านหนทางเว็บไซต์จะมีวิธีการดังต่อไปนี้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ “ระบบตรวจตราสถานะสิทธิ”
2.กรอกเลขบัตรประชาชนผู้สมัครสมาชิก
3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนทารก
4.กำหนดรหัสยืนยันรูปภาพ
5.กดค้นหาข้อมูล

เมื่อเข้าไปตรวจตราในระบบตรวจตราสิทธิโครงการเงินสมทบเพื่อการอุปการะทารก แล้วพบว่าติดปัญหา โดยขึ้นตัวอักษร E ถ้าเกิดยังไม่เคยได้รับเงินจะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ ดังต่อไปนี้
E00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์
E01 อยู่ระหว่างตรึกตรองและบันทึกข้อมูล
E04 มีการชำระเงินผิดจำเป็นต้อง
E05 สมัครสมาชิกเด็กซ้ำ
E06 ไม่มีสิทธิรับเงิน เนื่องจากเกิดก่อน 1 ตุลาคม 58
E07 วันที่สมัครสมาชิกผิดจำเป็นต้อง
E08 โดนหยุดสิทธิ
E09 ข้อมูลหนทางการรับเงินผิดจำเป็นต้อง/บัญชีธนาคารผิดจำเป็นต้อง
E10 ไม่มีสิทธิรับเงิน
E11 อยู่ระหว่างตรวจตราผลของการเบิกจ่าย
E16 ติดต่อหน่วยงานรับสมัครสมาชิก เพื่อให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มอีก
E19 ท่านมีรายได้เกินหลักเกณฑ์
E20 รายการของท่านถูกไม่ยอมรับผลของการชำระเงิน
E22 ไม่มีผู้รับผิดชอบสถานะครอบครัว
E25 อยู่ระหว่างข้าราชการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
EX1 อยู่ระหว่างการตรวจตราบัญชีธนาคาร
EXX คอยการเบิกจ่าย
หมายเหตุ
ข้อ E01 ติดต่อหน่วยงานที่รับสมัครสมาชิก ไต่ถามความคืบหน้าของการสมัครสมาชิก หรือ ติดต่อ พมจังหวัด
ข้อ E อื่นๆติดต่อ พมจังหวัดที่สมัครสมาชิก หรือ กรมธุรกิจการค้าเด็กและเยาวชน