กระทรวงแรงงาน เริ่มจ่ายเงินอนุเคราะห์บุตรให้ผู้ประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก หลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยจ่ายเงินอนุเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่ตอนแรกเกิด-6 ปี ทีละไม่เกิน 3 คน หลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่ม.ค.-มี.ค. 2564

ก่อนหน้าที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เพราะมองเห็นพอสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตร เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้ประกันตนและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะนี้ จึงจะต้องออกกฎกระทรวงนี้
หากมีคำถามเพิ่มเติมอีก ผู้ประกันตนสามารถซักถามรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้พอดี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้งยัง 12 ที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 1 วัน)

วิธีเช็กเงินอนุเคราะห์บุตร

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

• ต่อจากนั้นเข้าระบบ หากยังไม่ได้เป็นพวกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครเป็นสมาชิก)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ตอบแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินอนุเคราะห์บุตร เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตน

mom1