กระทรวงสาธารณสุข เปิดระบบให้ประชาชนที่จะฉีด วัคซีนโควิด เข็ม 2 ของ ศูนย์ฉีดบางซื่อ เข้ารับการฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ

1999

วันที่ 19 เดือนสิงหาคม2564 ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่เนื้อความว่า นพ.สุระ วิเศษอำนาจ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อทำงานฉีดวัคซีนวัววิด 19 ให้แก่ราษฎรอีกทั้งใน กทม. ปริมณฑล และก็คนภายในบ้านนอกที่เคยมาฉีด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม2564 ถึงตอนนี้รวมกว่า 1.2 ล้านโดส ซึ่งกำลังจะถึงระบุรับวัคซีนเข็ม 2 ในช่วงปลายเดือนเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้
นพ.สุระ กล่าวต่อว่าต่อขาน โดยเฉพาะสำหรับราษฎรบ้านนอกที่เดินทางมาฉีด เมื่อถึงเวลารับเข็มสองไม่จำเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กระทรวงสาธารณสุขได้อำนวยความสะดวก โดยสามารถยื่นใบนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ได้รับจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ก่อนวันนัดหมายฉีดวัคซีนอย่างต่ำ 2 สัปดาห์ และก็มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลที่โล่งแจ้งความต้องการไว้ ตามวัน เวลา ที่โรงพยาบาลแจ้ง

199
นพ.สุระ กล่าวอีกว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อม โดยมีหนังสืออธิบายหนทางไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้หน่วยบริการในจังหวัดรองรับการจัดบริการ โดยเก็บรายชื่อราษฎรที่มุ่งมาดปรารถนารับวัคซีนเข็มสองที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและก็ปริมาณวัคซีนมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสังกัดเดิม เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ระบุส่งมายังกรมควบคุมโรค สำหรับเพื่อการจัดสรรวัคซีนเข็มสองลงมายังหน่วยบริการเพื่อฉีดตามวันและก็ในขณะที่แจ้งนัดหมายไว้กับราษฎร โดยภายหลังการฉีดวัคซีนให้หน่วยบริการบันทึกการฉีดเข็มลำดับที่สองลงในระบบตามปกติ

“การจัดบริการฉีดวัคซีนเข็มสองของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนั้น เกี่ยวเนื่องถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ช่วยให้ราษฎรมีความสะดวก ลดการเดินทางไกลข้ามจังหวัดที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อวัววิด 19 ขณะนี้โรงพยาบาลขึ้นตรงต่อกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคมีการเตรียมพร้อม ราษฎรสามารถยื่นใบนัดหมายได้ ขอให้ความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มสองใกล้บ้านแน่นอนไม่มีตกหล่น” นพ.สุระ กล่าว