“ตรีนุช” เปิดเผยมติที่ประชุมข้างหลังร่วมปรึกษาหารือและขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พฤษภาคม เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้างหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งคณะกรรมการการเรียนเบื้องต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนเอกชน (กช.) และก็สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและก็การเรียนตามสะดวก (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ที่ประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อจังหวะในการศึกษาและก็สิทธิของนักเรียน ดังต่อไปนี้

• ระยะเวลาจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน ครู และก็บุคลากร เตรียมพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และก็อื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• ติดต่อและก็ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเลื่อนวันเปิดเทอม
• ครู บางทีอาจไปเยี่ยมเด็กนักเรียน นิสิตที่บ้าน
• จัดกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพินิจพิเคราะห์ตามบริบทและก็ประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (ศบค.) และก็คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แม้กระนั้น กระทรวงเรียนจะวัดผลเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากวัววิด-19 ไม่มากมาย สามารถเตรียมจัดแจงเรียนการสอนในแบบปกติเป็นหลักตัวอย่างเช่นเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564.