รพ.พญาไท เปิดจอง “วัคซีนทางเลือก” “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.2564) เช็กเงื่อนไขด่วน จำนวนจำกัด

“โรงหมอพญาไท” เปิด “จองวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา” (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง “วัคซีนทางเลือก” ผ่าน Shopee (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 กรกฎาคม 2564) เวลา 12:00 น.
ดังที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่พลเมืองสามารถเลือกรับบริการได้ โรงหมอพญาไทจึงได้เปิดให้จองวัคซีนทางเลือกดังที่กล่าวผ่านมาแล้วภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์ระบุ จึงขอให้ท่านที่อยากได้ฉีดยาการันตีการจองรวมทั้งจ่ายค่าเงินมัดจำเต็มปริมาณ เพื่อทางโรงหมอจะปฏิบัติงานแบ่งสรรวัคซีนรวมทั้งฉีดให้ท่านถัดไป

ดังนี้ ข้อตกลงการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงหมอระบุ ขอความปรานีตรวจดูข้อตกลง รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆก่อนจองวัคซีน

ข้อตกลงหลักเกณฑ์การจองวัคซีนทางเลือก Moderna
1.ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันรวมทั้งในขณะที่ชำระเงินก่อน-ข้างหลัง

2.จ่ายค่าเงินมัดจำเต็มปริมาณ 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังที่กล่าวผ่านมาแล้วรวมค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ โรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้าเกิดมี)
3.ราคาดังที่กล่าวผ่านมาแล้วรวมค่าประกันแพ้วัคซีนในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท ทุพพลภาพ 5 แสนบาทรวมทั้งผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4.วัคซีนมีปริมาณจำกัด (ระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5.หลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการคืนเงินทุกกรณี ถ้าเกิดตอนหลังท่านไม่ปรารถนารับการฉีดยา สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับการฉีดยาแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะเสร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม “ตรวจดูรวมทั้งเห็นด้วยผลิตภัณฑ์” แล้วเท่านั้น

7.เหตุเพราะทางโรงหมอมิได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง ในกรณีที่โรงหมอได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอหรือช้ากว่าระบุ โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังต่อแต่นี้ไป
• ท่านไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แม้กระนั้นสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นฉีดยาแทนได้
• เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตต่อไป โดยทางโรงหมอจะติดต่อนัดพบให้ท่านมารับบริการฉีดยาในลำดับต่อไป อย่างเร็วที่สุด (โดยคาดการณ์ว่าวัคซีนจะเข้ามาตอนต.ค. 2564 – มีนาคม 2565)

8. กรณีทางโรงหมอได้ตระเตรียมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แม้กระนั้นท่านไม่ปรารถนาจะฉีดยาไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

ดังนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดยาให้แก่ผู้อื่นได้ โดยแจ้งทาง โรงหมอที่ท่านได้กระทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อน ถึงวันระบุนัดฉีดยา