a2_151

“ประกาศผลสอบท้องถิ่น 64” เพื่อบรรจุบุคคลเป็น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 อย่างเป็นทางการ ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน เช็คครบจบที่นี่

“ประกาศผลสอบเขตแดน 64” อย่างเป็นทางการ หลังการสอบแข่งขัน เพื่อใส่บุคคลเป็น เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคลากรส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2564 ภาคความรู้ความรู้ความเข้าใจทั่วๆไป (ภาค ก) และก็ภาคความรู้ความรู้ความเข้าใจเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธ.ค. 2564 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา
ดังนี้ มีรายงานจาก คณะกรรมการกึ่งกลางการสอบแข่งขันบุคลากรส่วนท้องถิ่น (กสถ). ว่า จะ “ประกาศผลสอบเขตแดน 64” อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ม.ค. 2565 โดยสามารถเช็คประกาศผลได้ที่เว็บไซต์ กรมช่วยเหลือการ
ปัจจุบัน ชัดลึกออนไลน์ เช็ค “ประกาศผลสอบเขตแดน 64” ทางหน้าเว็บไซต์ พบว่าสามารถ ค้นหารายชื่อผู้สอบได้ข้อเขียน ได้แล้ว โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
เข้าเว็บไซต์ กรมช่วยเหลือการปกครองเขตแดน www.dlaapplicant2564.com : คลิกที่นี่
ที่เมนูบาร์ด้านซ้าย เลือก ค้นหารายชื่อผู้สอบได้ข้อเขียน : คลิกที่นี่
กรอกข้อมูล
พิมพ์เลขประจำตัวสามัญชนของท่าน
เลขประจำตัวสอบ (10 หลัก)
กรอกตัวเขียนที่ท่านเห็น