19 ส.ค.64 – เพจเฟซบุ๊ก Nat Thanakitamnuay ของนายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือ ลูกนัท ออกแถลงการณ์กรณีอาการบาดเจ็บระบุว่า ตามที่ได้ปรากฏข่าวสารเผยแพร่ทั่วไปเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ว่า นายธนัตถ์ ธนากิจอวย (ลูกนัท) ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้ารวมทั้งดวงตาจากการปฏิบัติการควบคุมรวมทั้งสลายการชุมนุมของข้าราชการในรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสนามรบรวมทั้งแยกดินแดง จังหวัดกรุงเทพ จนถึงต้องเข้ารับการตรวจรักษาจากภาควิชาหมอนั้น

นายธนัตถ์ฯ รวมทั้งครอบครัวธนากิจอวย ขอขอบพระคุณภาควิชาหมอผู้กระทำการตรวจรักษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกคน ตลอดจนญาติมิตรที่ได้ได้โปรดกรุณาช่วยเหลือ หรือติดตามไต่ถามการบาดเจ็บของนายธนัตถ์ฯ รวมทั้งความก้าวหน้าสำหรับเพื่อการตรวจรักษาด้วยความประสงค์ดีรวมทั้งปรารถนาดีตลอดมา ในการนี้ นายธนัตถ์ฯ รวมทั้งครอบครัว ขอศึกษาต่อสาธารณชนว่า ก่อนหน้าที่ผ่านมาทางครอบครัวรวมทั้งภาควิชาหมอผู้รักษายังไม่เคยให้ข่าวอะไรก็แล้วแต่กับสื่อมวลชนหรือบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว โดยเหตุนี้ ครอบครัวธนากิจอวยจึงขอแถลงข้อมูลตามจริง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในประการแรก นายธนัตถ์ ได้รับบาดเจ็บโดยมีบาดแผลฉีกให้ขาดเป็นรูปครึ่งวงกลมที่รอบๆขนคิ้วขวา ลักษณะมีต้นเหตุที่เกิดจากการถูกกระแทกด้วยวัตถุของแข็งไม่มีคม ลักษณะเป็นกระบอกกลม ซึ่งภาควิชาหมอคนตรวจรักษาได้ตรวจวิเคราะห์แล้วพบว่านายธนัตถ์ มีแผลบวมช้ำที่เบ้าตาขวา รวมทั้งมีบาดแผลฉีกให้ขาดที่ขนคิ้วขวา กระจกตาขวาฉีกให้ขาด ดวงตาขวาแตก หน้าจอประสาทตาขวาลอก

แล้วต่อจากนั้น นายธนัตถ์ จึงได้เข้ารับการดูแลรักษาการบาดเจ็บจากภาควิชาหมอด้วยการผ่าตัดแล้ว ตอนนี้มีอาการพื้นฐานไม่มีอันตรายรวมทั้งทรงตัว แต่ยังมีความสำคัญที่จะต้องได้รับการตรวจรักษาจากหมอเพิ่มอีกสม่ำเสมอไปอีกเป็นเวลามากกว่า 6 เดือน โดยหมอมีข้อคิดเห็นว่า วันหลังการดูแลรักษาสำเร็จแล้ว ดวงตาข้างขวาของนายธนัตถ์ จะไม่สามารถแลเห็นได้อีก

ครอบครัวธนากิจอวยขอเรียนว่า นายธนัตถ์ ได้เข้าร่วมการชุมนุมตอนวันที่ 13 ส.ค. 2564 ซึ่งคือการใช้ความอิสระสำหรับเพื่อการให้ความเห็นรวมทั้งความอิสระสำหรับเพื่อการชุมนุมโดยสงบรวมทั้งไม่มีอาวุธ ดังที่รัฐธรรมนูญที่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ข้อกำหนดยืนยันความอิสระดังที่กล่าวมาแล้วไว้ โดยนายธนัตถ์ มีเจตนาที่จะให้ความเห็นรวมทั้งชุมนุมอย่างสงบโดยถือมั่นในทางสันติวิธีมาแต่แรกเริ่ม โดยตลอดการร่วมชุมนุมนายธนัตถ์ ได้แสดงออกรวมทั้งพยายามอย่างมากสำหรับเพื่อการคุ้มครองรวมทั้งหลบหลีกความประพฤติอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะก่อให้กำเนิดความรุนแรง หรือความเสี่ยงต่อความรุนแรง ความปั่นป่วน รวมทั้งความย่ำแย่แก่บุคคลที่เกี่ยวพันทุกฝ่าย ตามที่ได้ปรากฏหลักฐานเป็นที่รับทราบโดยธรรมดา

ดังนี้ ถึงแม้ตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) หรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวพันนั้นจะมีอำนาจหน้าที่สำหรับเพื่อการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งดูแลความสงบเรียบร้อยสำหรับเพื่อการชุมนุม แต่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ดังที่กล่าวมาแล้วโดยเคารพนับถือรวมทั้งคิดถึงสิทธิเสรีภาพรวมทั้งความปลอดภัยโดยรวมของประชาชนผู้เข้าร่วมการชุมนุม

อย่างไรก็ดี ได้ปรากฏความจริงว่าในระหว่างการชุมนุมนั้น ตำรวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) ได้เลือกใช้มาตรการสำหรับเพื่อการสลายการชุมนุมหลายประการที่มีความเสี่ยงสำหรับเพื่อการทำให้เกิดความย่ำแย่แก่ชีวิตหรือร่างกายของผู้เข้าร่วมชุมนุม ดังเช่นว่า การยิงแก๊สน้ำตา หรือการยิงลูกกระสุนยางเข้าใส่กรุ๊ปประชาชนผู้ชุมนุม ทั้งที่การชุมนุมดังที่กล่าวมาแล้วยังไม่ปรากฏความจริงหรือสถานการณ์การใช้ความรุนแรงถึงระดับที่จะส่งผลให้รัฐบาลมีความสำคัญต้องใช้มาตรการที่มีความรุนแรงสำหรับเพื่อการสลายการชุมนุมดังที่กล่าวมาแล้ว

หรือหากแม้ปรากฏความจริงว่า ตอนนั้นอยู่ในสภาพการณ์ที่จึงควรใช้มาตรการยิงแก๊สน้ำตา หรือยิงลูกกระสุนยางก็ตาม การปฏิบัติการของข้าราชการดังที่กล่าวมาแล้วก็จำเป็นจะต้องทำไปตามหลักการรวมทั้งมาตรฐานสากล กล่าวคือ สำหรับเพื่อการทำการยิงแก๊สน้ำตานั้น ต้องใช้ขั้นตอนการยิงแบบวิถีโค้งในลักษณะโพรเจกไทล์ (Projectile) โดยต้องไม่กระทำการยิงวิถีตรงหรือเล็งเข้าหาตัวบุคคลอย่างเด็ดขาด รวมทั้งในส่วนของการยิงหรือใช้ลูกกระสุนยางนั้นต้องเล็งยิงไปในรอบๆที่ต่ำกว่าเอวหรือรอบๆขาแค่นั้น

ดังนี้ ไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ำตาหรือลูกกระสุนยาง ต้องห้ามยิงจากที่สูงหรือมุมสูงโดยเด็ดขาด ซึ่งในกรณีของนายธนัตถ์ มีต้นเหตุที่เกิดจากการยิงแก๊สน้ำตาที่ไม่ใช่การยิงแบบวิถีโค้ง จนถึงกำเนิดเป็นความเสียหายที่ไม่บางทีอาจประเมินได้นั่นเอง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว นายธนัตถ์ รวมทั้งครอบครัวจึงมีความคิดเห็นว่าการใช้มาตรการสลายการชุมนุมดังที่กล่าวมาแล้วคือการใช้กําลังรวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนที่เกินจําเป็น มิได้รูปร่างที่สมควรและไม่สอดคล้องกับทางสากลสำหรับเพื่อการจัดการรวมทั้งควบคุมฝูงชน อีกทั้งเป็นการทำที่เกินเหมาะแก่เหตุและไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนถึงส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากรวมทั้งนายธนัตถ์ ได้รับบาดเจ็บอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพสำหรับเพื่อการให้ความเห็นรวมทั้งการชุมนุมของประชาชน

โดยเหตุนี้ นายธนัตถ์ฯ รวมทั้งครอบครัวจึงมีความมุ่งหมายที่จะใช้สิทธิสำหรับเพื่อการฟ้องร้องโดยชอบด้วยกฎหมายอีกทั้งในคดีอาญา คดีแพ่ง รวมทั้งคดีอื่นใดกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวพันทั้งปวง สำหรับเพื่อการพิสูจน์ความจริง รวมทั้งความย่ำแย่ที่เกิดขึ้นต่อนายธนัตถ์ เหตุเพราะการใช้อำนาจหน้าที่ การปฏิบัติการ รวมทั้งความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้วจนกว่าจะถึงที่สุดในทุกวิธีทาง

โดยมีเจตนาเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานรวมทั้งแบบอย่างสำหรับเพื่อการคุ้มครองป้องกันสิทธิเสรีภาพสำหรับเพื่อการให้ความเห็นรวมทั้งความอิสระสำหรับเพื่อการชุมนุมโดยสงบรวมทั้งไม่มีอาวุธของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฯ ที่บุคคลย่อมมีสิทธิความอิสระที่จะแสดงออกซึ่งข้อคิดเห็นของตนเอง รวมทั้งอยู่ร่วมกันในสังคมโดยสามารถให้ความเห็นที่แตกต่างได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันสิทธิรวมทั้งเกียรติยศของนายธนัตถ์ รวมทั้งครอบครัวตามกรอบของกฎหมายรวมทั้งตามรัฐธรรมนูญฯ

โดยการปฏิบัติการดังกล่าวนี้นายธนัตถ์ รวมทั้งครอบครัวมิได้มีเจตนารวมทั้งมิได้มีความมุ่งหมายที่จะให้บุคคล กรุ๊ปบุคคล หรือข้างการบ้านการเมืองใดนำไปใช้ผลดีในทางการบ้านการเมือง ไม่ว่าในลักษณะหรือมุมมองใดก็ตาม

ครอบครัวธนากิจอวย ขอเรียนว่าเหตุการณ์ที่เกิดสังกัดนายธนัตถ์ ถือเป็นการสิ้นไปครั้งรุนแรงของครอบครัว ซึ่งครอบครัวธนากิจอวยหวังว่าการปฏิบัติการอะไรก็แล้วแต่ต่อจากนี้ จะช่วยไม่ให้กำเนิดการสิ้นไปหรือความรุนแรงในลักษณะเดียวกันต่อบุคคล หรือประชาชนที่ต้องการแสดงออกทางความคิดของตนเองโดยสงบรวมทั้งไม่มีอาวุธ

โดยขอยืนยันว่าการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญฯ ของประชาชนต้องผิดขวางหรือคุกคามโดยรัฐ แล้วก็การใช้อำนาจหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานรวมทั้งข้าราชการของรัฐโดยชอบด้วยกฎหมายต้องเป็นไปตามทางสันติวิธีรวมทั้งเป็นไปตามหลักสากล โดยหลบหลีกการใช้กำลังหรือกระบวนการทำให้กำเนิดความรุนแรงอะไรก็แล้วแต่