ข่าวปลอม อย่าแชร์! โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ

จากที่มีการพูดถึงในหัวข้อเรื่องโรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้สมัครสมาชิกฉีดยาแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวเลียนแบบได้ดำเนินการตรวจตราความเป็นจริงโดยโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าใจความสำคัญดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
กรณีส่งต่อลิงก์สมัครสมาชิกเข้ารับฉีดยาโควิด-19 โดยอ้างถึงโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมระบุว่าเปิดให้สมัครสมาชิกฉีดยาแอสตร้า ทุกอายุลงได้หมด ทางโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้อธิบายว่า ลิงก์ดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นลิงก์เลียนแบบ ไม่ใช่ลิงก์การสมัครสมาชิกของโรงพยาบาลราชวิถี
โดยโรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้จองฉีดยา COVID-19 สำหรับผู้เจ็บป่วยโรงพยาบาลราชวิถี ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือ ผู้เจ็บป่วยที่มีโรคประจำตัวใน 7 กลุ่มโรค แล้วก็บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี ไม่ใช่สามารถจองได้ทุกช่วงอายุจากที่อ้าง
โดยคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปี หรือ ผู้เจ็บป่วยที่มีโรคประจำตัวใน 7 กลุ่มโรค สามารถสมัครสมาชิกจองฉีดยาได้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง ดังนี้
1. ช่องทางออนไลน์ (Website โรงพยาบาลราชวิถี) สมัครสมาชิกผ่าน QR Code หรือ คลิกhttps://bit.ly/3pM1sHQ
2. หรือสมัครสมาชิกในจุดบริการ (On-site Registration) ติดต่อหน่วยเวชทะเบียน ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี (ช่องที่ 1) เวลา 11.00 – 14.00 น. ในวันราชการ (เอกสารที่ใช้ : บัตรประจำตัวประชาชน)
สถานที่ฉีดยา : ติดต่อจุดเช็คคิวแล้วก็ตรวจตราเอกสาร (Zone 1) ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่ง